Navigator Business & Entrepreneurs
FeaturedHighlightMarketsWorld News

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước nắm giữ giá trị tài sản ròng nhiều nhất thế giới

Theo báo cáo cập nhật của Viện McKinsey Toàn cầu (McKinsey Global Institute), tổng giá trị tài sản ròng của Trung Quốc trong năm 2020 đã đạt 120.000 nghìn tỷ USD. 

Chú thích ảnh

Với con số này, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới. Tổng giá trị tài sản ròng của Mỹ trong năm 2020 là 89.000 tỷ USD.

Giá trị tài sản ròng của Trung Quốc sau 20 năm đã tăng tới 17 lần, từ mức 7.000 tỷ USD lên 120.000 tỷ USD và chiếm 23% tổng giá trị tài sản ròng toàn cầu trong năm 2020. Mỹ xếp thứ hai, với 17%, kế đến là Nhật Bản, với 35.000 tỷ USD, chiếm 7% tổng giá trị tài sản ròng toàn thế giới.

Tổng giá trị tài sản ròng của Trung Quốc trong năm 2020 bằng 130% tổng giá trị tài sản ròng của Mỹ. Trung Quốc là nước thứ hai soán ngôi Mỹ. Lần trước đó là vào năm 1990, khi tổng giá trị tài sản ròng của Nhật Bản chiếm 23% giá trị toàn cầu, hơn mức 22% của Mỹ. Đó cũng là thời điểm bong bóng bất động sản tại Nhật Bản lên đỉnh điểm. Giá trị tài sản ròng của Nhật Bản lúc đó lớn gấp 8,3 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP), gần với mức 8,2 lần của Trung Quốc trong năm 2020.

Báo cáo đã khảo sát 10 nước chiếm 60% thu nhập của toàn thế giới, gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Canada, Australia, Anh, Mexico và Thụy Điển. Tổng giá trị tải sản ròng của nhóm này đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2000, lên mức 510.000 tỷ USD trong năm 2020.

Mức độ tích tụ tài sản ròng ở Trung Quốc tăng nhanh chủ yếu là do bùng nổ về giá nhà đất. Theo Viện nghiên cứu và phát triển E-House (Trung Quốc), mức giá nhà trung bình tại 50 thành phố lớn ở Trung Quốc đã vượt 13 lần mức bình quân thu nhập trong năm 2020, tăng so với mức 10 lần của năm 2015.

Theo tính toán của McKinsey, 68% giá trị tài sản toàn cầu nằm ở bất động sản. Các tài sản còn lại bao gồm cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị hay những thứ vô hình như sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế nắm tỉ trọng nhỏ hơn nhiều.

Giá trị tài sản ròng là kết quả sau khi lấy giá trị của tất cả tài sản (bao gồm tài sản tài chính và phi tài chính) đang sở hữu trừ đi tất cả khoản nợ chưa thanh toán. Bên cạnh GDP, tổng giá trị tài sản ròng được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ giàu có của một quốc gia.

Bài: Thu Thảo – dẫn từ Nikkei

Related posts