Navigator Business & Entrepreneurs
FeaturedHighlightNewsRegional Market NewsWorld News

Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển bền vững trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s nhận định kế hoạch 5 năm nhằm cải thiện mạng lưới vận tải gần đây của Trung Quốc sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư cho cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. 

Theo đó, kế hoạch đã được công bố vào tháng 1/2022, vạch ra các mục tiêu lớn đối với việc phát triển mạng lưới vận tải trong giai đoạn 5 năm lần thứ 14 (2021 – 2025). Cụ thể, kế hoạch bao gồm việc mở rộng hệ thống đường sắt tốc độ cao, tăng cường xe buýt chạy bằng các loại năng lượng mới và quá trình chuyển đổi xanh, thông minh.

Dịch vụ nhà đầu tư của Moody’s dự đoán kế hoạch nói trên sẽ trở thành “bản thiết kế” cho sự phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai của Trung Quốc và thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.

Báo cáo của Moody’s cho biết kế hoạch này cũng bao gồm các mục tiêu liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), thể hiện sự tập trung của Trung Quốc cho sự phát triển bền vững và có chất lượng của lĩnh vực vận tải.

Trong các mục tiêu lớn trong kế hoạch này, tổng chiều dài hệ thống đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc sẽ được tăng từ 38.000 km năm 2020 lên 50.000km vào năm 2025. Số sân bay dân dụng sẽ tăng từ 241 sân bay lên tới 270 sân bay; 72 % số xe buýt trong thành phố sẽ chạy bằng các loại năng lượng mới, tăng so với tỷ trọng 66,2%; và mật độ khí thải sẽ được cắt giảm 5%.

Bài: Thu Thảo – Tổng hợp 

Related posts