Navigator Business & Entrepreneurs
BlockchainFeaturedHighlightRegional Market News

Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm đề xuất cơ chế về tiền kỹ thuật số quốc gia

Vào ngày 20/12 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên thực hiện.

 

 

Theo kế hoạch này, Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến thanh toán tại một số văn bản Luật hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách hiện hành. Thực hiện các chính sách phù hợp về phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận dịch vụ dễ dàng cùng với chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.

Bên cạnh đó, Cơ quan này cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán. Ngân hàng Nhà nước cho biết họ sẽ tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt, bên cạnh việc tăng cường thúc đẩy phát triển dịch vụ thanh toán này.

Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng cần xác định nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của mình, nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, giám sát, theo dõi tiến độ hoàn thành để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đề án.

Việt Nam hiện chưa có khái niệm chính thức về “tiền kỹ thuật số quốc gia”, dù một số quốc gia đã nghiên cứu và thử nghiệm phiên bản tiền điện tử của tiền pháp định, do ngân hàng trung ương phát hành. Tuy nhiên, tại hội thảo trực tuyến về “Tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành”, Việt Nam đã đưa ra thông điệp: mỗi nước có một con đường đi khác nhau đối với việc phát triển đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, vì ngay cả định nghĩa về đồng tiền này của mỗi nước cũng khác nhau. Do đó, không có điều luật nào bắt buộc mọi quốc gia đều phải phát hành đồng tiền kỹ thuật số của mình, và ngay cả khi có phát hành thì các quốc gia đều có quyền phát hành chúng theo những cách thức hoàn toàn khác nhau.

 

Bài: Hoài Linh – Tổng hợp

Related posts