Navigator Business & Entrepreneurs
HighlightInvestingMarkets

Đến giữa tháng 6, Việt Nam Xuất siêu đạt hơn 9 tỷ USD

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2024, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đã “bỏ túi” thêm hàng tỷ USD so với cùng kỳ, dẫn đầu là máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 6,97 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu hơn 9 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6/2024 đạt 336,48 tỷ USD, tăng 16,2%, tương ứng tăng 46,81 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 172,78 tỷ USD, tăng 15,2% tương ứng tăng 22,78 tỷ USD so cùng kỳ năm 2023.

Một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  tăng 6,97 tỷ USD, tương ứng tăng 30,4%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,94 tỷ USD ( tăng 16,3%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,51 tỷ USD, (tăng 11,4%); máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 1,35 tỷ USD,( tăng 55%)… so với cùng kỳ năm 2023.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2024 đến 15/6/2024 và cùng kỳ năm 2023

Tính đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 123,45 tỷ USD, tăng 13,2%, tương ứng tăng 14,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu của cả nước đạt 163,71 tỷ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng 24,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 9,55 tỷ USD (tương ứng tăng 27%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,64 tỷ USD (tăng 14,8%); sắt thép các loại tăng 1,18 tỷ USD (tăng 27,3%) so với cùng kỳ năm 2023.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2024 đến 15/6/2024 và cùng kỳ năm 2023

Tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI  đạt 103,61 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 63,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD.

tkbĐT

Related posts